Termeni și condiții de înscriere și participare la Simularea Examenului de Admitere în Medicină Dentară 2021

Art. 1 – Site-ul și organizatorul.

1.1 Organizatorul: ORGANIZAȚIA TINERILOR MEDICI DENTIȘTI

1.1.1 Evenimentul Simularea Examenului de Rezidențiat în Medicină Dentară 2021, ce mai departe va fi descris ca Eveniment, se va desfășura conform prevederilor prezente („Termeni și Condiții”) care sunt obligatorii pentru toți participanții.

1.1.2 Prin participarea la acest Eveniment, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

1.1.3 Organizatorul este Asociația ORGANIZAȚIA TINERILOR MEDICI DENTIȘTI, denumită în continuare “Asociația”, cu datele de identificare ce vor fi prezentate la 1.2.1.

1.1.4 Organizatorul inițiază și desfășoară Evenimentul, în mod independent, fără asocierea oficială cu altă Organizație sau Instituție.

1.1.5 Evenimentul nu are nicio valoare legislativă și nu influențează sau modifică în vreun fel niciuna din condițiile, procedura sau orice aspect ce ține de Examenul de Rezidențiat.

1.2 Site-ul web utilizat: www.simularerezi.com

1.2.1 Website-ul http://www.simularerezi.com, denumit în continuare site-ul, este deținut și administrat de către Organizația Tinerilor Medici Dentiști, cu sediul în Mun. București, Sector 3, strada Pătrașcu Vodă, nr. 1, ap. 58, e-mail: office@otmd.net, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 23/A/22.05.2020, având C.U.I.: 42604185.

1.2.2 Întregul conținut al site-ului este proprietatea Organizației Tinerilor Medici Dentiști și este protejat de legislația României.  

1.2.3 Asociația Organizația Tinerilor Medici Dentiști este autorul site-ului http://www.simularerezi.com şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustraţii, design-uri, iconuri, fotografii, clipuri audio/video, ş.a.m.d. sunt proprietatea Organizației Tinerilor Medici Dentiști sau sunt licenţiate de Organizația Tinerilor Medici Dentiști pentru a fi folosite. Conţinutul site-ului http://www.simularerezi.com integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al Asociației.

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Evenimentului Simulare Examenului de Rezidentiat in Medicina Dentara

2.1 Având în vedere contextul epidemiologic actual și măsurile luate de autorități pentru a preveni răspândirea infecției cu SARS-CoV-2, Organizația Tinerilor Medici Dentiști a hotărât desfășurarea Simularii Examenului pe o PLATFORMĂ ONLINE, creată pentru a întruni cât mai multe din condițiile unui examen de admitere care oferă, în același timp, o desfășurare în siguranță a evenimetului.

2.2 Perioada de înscriere la Simularea Examenului de Rezidențiat în Medicină Dentară este între 30.09.2021 – 09.10.2021.

2.3. Participanții, pentru a se înscrie la Eveniment, trebuie să completeze formularul de înscriere de pe site.

2.4 Ulterior, participanții trebuie să achite taxa de participare, în valoare de 40 lei, online prin card bancar, la adresa: http://www.otmd.ro/simulare2021. Nu se acceptă alte metode de plată (de exemplu, transfer bancar sau mandat poștal).

2.5. Taxa este nereturnabilă.

2.6 După achitarea taxei de înscriere și completarea formularului, participanții vor primi confirmarea înscrierii prin mail.

2.7 În cazul în care confirmarea din partea Asociației întârzie mai mult de 72 de ore de la înscriere, participanții sunt obligați să ne contacteze la office@otmd.net.

2.8 În contextul în care participanții nu primesc mail de confirmare și nu contactează Asociația, aceasta este exonerată de orice responsabilitate sau vină.

2.9 Evenimentul se va desfășura online, va avea o durată de 3 ore și se va desfășura între ora 10:00 și ora 13:00.

2.10 Înainte de desfășurarea examenului, fiecare participant va primi link-ul de accesare a platformei online, unde vor fi încărcate întrebările de examen.

Art. 3 – Regulamentul oficial al evenimentului.

3.1 Regulamentul oficial al Evenimentului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a perioadei de înscriere, pe pagina de internet http://www.simularerezi.com.

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Evenimentul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentelor Termeni și Condiții.

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Termenii și Condițiile, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui document vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina de internet OTMD.

Art. 4 – Dreptul de participare.

4.1 La Eveniment poate participa orice medic care își desfășoară activitatea pe teritoriul României sau orice student la Medicină Dentară dintr-unul din centrele universitare din România.

4.1.1. În cazul în care li se solicită, participanții sunt obligați să facă dovada statului profesional de Medic Dentist sau Student, iar dacă nu se conformează, aceștia pot fi excluși din Eveniment.

4.1.1.1 În cazul medicilor, statutul profesional va fi demonstrat prin trimiterea unei imagini cu Diploma de Licență sau Certificatul de Membru în Colegiul Medicilor Stomatologi din România.

4.1.1.2 În cazul studenților, statutul profesional va fi demonstrat prin trimiterea unei imagini cu Carnetul de Student sau Legitimația de student (vizate la zi).

4.2 Nu pot participa la Eveniment membrii Consiliului Director, membrii Comitetului Directorilor de Departamente din cadrul Organizației Tinerilor Medici Dentiști sau echipa de organizare aferentă evenimentului.

4.3 Persoanele care participa la Eveniment cunosc pe deplin regulile Evenimentului și accepta necondiționat termenii și condițiile.

Art.  5– Metodologia desfășurării Evenimentului.

5.1. Evenimentul Simularea Examenului de Rezidențiat în Medicină Dentară va fi organizat integral de către membrii Organizației Tinerilor Medici Dentiști, neavând nici o afiliere cu alte instituții sau organizații, precum Universitățile de Medicină și Farmacie de pe teritoriul României sau cu Ministerul Sănătății.

5.2. În contextul pandemiei CoVid 19, Organizația Tinerilor Medici Dentiști își dorește să vină în ajutorul viitorilor candidați la rezidențiat prin organizarea Evenimentului care va fi cât mai verosimil cu un examen real și va încerca să aducă participanților o experiență autentică.

5.3 Orice element ce ține de organizare, modalitate de redactare a subiectelor, metodologie, notare, contestații, etc ce va fi diferită în cadrul examenului de rezidențiat față de eveniment nu reprezintă responsabilitatea Organizației Tinerilor Medici Dentiști și nu va atrage vreo răspundere a acesteia sub nicio formă.

5.4. Subiectele vor fi redactate și verificate de către o echipă formată din medici rezidenți și cadre didactice din cadrul Universităților de Medicină și Farmacie din țară, a căror identitate va rămâne secretă.

5.5 Condiții de participare:

Pentru a putea participa, medicii dentiști sunt obligați să respecte condițiile și pașii prevăzuți la art. 2 și art. 4.

5.6 Examenul va avea loc pe online și se va desfășura în intervalul orar 10:00-13:00.

5.7 Cu 1 zi înainte de simulare, toți participanții vor primi pe mail instrucțiunile de accesare a platformei online de examen și codul de participant.

5.8 Pentru accesarea platformei de către participant este necesar să se utilizeze unul dintre următoarele browsere: Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Firefox, iar acesta să fie actualizat la zi pentru o utilizare fără probleme a platformei de examen.

5.9 La ora 10:00, pe 10.10.2021, participanții vor putea accesa platforma online, până atunci fiind închisă. Platforma va fi deschisă până la ora 13:00.

5.10 Durata examenului este de 3 ore. Echipa de organizare a hotărât să acorde candidaților un timp de 3 ore deoarece nu va mai fi necesar ca aceștia să completeze borderoul fizic, precum se întâmplă la examenul propriu-zis. Având în vedere că această completare consumă aproximativ o oră din timpul acordat, echipa a decis să scurteze perioada de examinare. Echipa de organizare dorește să fie un examen cât mai autentic, iar acordarea unui timp de 4 ore în care nu trebuie completat borderoul poate crea așteptări eronate candidaților privind timpul pe care îl au la dispoziție.

5.11 Participantul poate renunța la examen, în timpul desfășurării examenului, dacă dorește, ulterior în clasament va apărea “Anulat”.

5.12 Candidații nu vor fi supravegheați, însă le este recomandat să rezolve grilele pe cont propriu, fără să apeleze la surse externe. Scopul acestei simulări este verificarea nivelului de pregătire pentru examenul din noiembrie și nu obținerea unui scor mare care, oricum, nu reprezintă nicio valoare oficială.

5.13 În cazul unei întreruperi a conexiunii, răspunsurile nu vor fi salvate, iar examenul online va trebui reluat de la început. De aceea, este recomandat candidaților să își noteze răspunsurile și pe ciorne de hârtie pentru a putea completa răspunsurile la grilele la care le completaseră, în cazul unei întreruperi a conexiunii.

5.14 După finalizarea examenului (ora 13:00), participanții vor primi pe e-mail subiectele și baremul în format pdf.

5.15 După finalizarea examenului, participanții vor primi punctajul pe platformă, alături de procentul de răspunsuri corecte pe fiecare materie în parte și clasamentul provizoriu.

5.16 Participanții care vor încerca fraudarea examenului prin distribuirea subiectelor înainte de terminarea examenului vor avea marcată lucrarea ca FRAUDĂ în clasamentul final.

Art. 6 Modalitatea de notare și primire a răspunsului

6.1 Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pe o durată de 3 ore.

6.2 Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel:

a) 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidații marchează mai mult sau mai puțin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);

b) 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu, cu 2 – 4 răspunsuri corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai puțin de două sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0);

6.3 Pe platforma online unde vor fi accesate subiectele se precizează întrebările de tip complement simplu şi întrebările de tip complement multiplu

6.4 Exemplu de punctare: A B C D E = întrebare cu două răspunsuri corecte A şi C:

a) în cazul în care candidatul marchează corect A şi C, acesta primeşte 5 puncte, astfel:

A B C D E

X     X

1  1  1 1 1 = 5 puncte;

 b) în cazul în care candidatul marchează A şi B, acesta primeşte 3 puncte, astfel:

A B C D E

X X

1 0  0 1 1 = 3 puncte.

6.5 Notarea se va realiza conform alin 6.2, 6.3 și 6.4, iar clasamentul se va realiza în ordinea notelor. În cazul în care există note identice, departajarea se va face folosind media ponderată.

6.6 Clasamentul provizoriu, înainte de contestații, va fi publicat pe site-ul  http://www.simularerezi.com și va fi trimis individual pe adresa de email a fiecărui participant în termen de 48 de ore de la terminarea examenului. Din motive de protecție a datelor cu caracter confidențial, în clasament se va afișa doar codul de concurs al participantului, fără numele acestuia.

6.7 Participanții au dreptul de a solicita nedivulgarea publică a punctajului prin formularul de înscriere.

6.8 În termen de 24 de ore de la primirea rezultatului prin e-mail, participanții pot depune contestație.

6.9 Contestațiile se pot depune prin trimiterea unui e-mail la office@otmd.net. Contestațiile se trimit doar de pe mail-ul asociat codului de participant. Orice contestație trimisă de pe altă adresă de e-mail NU poate fi soluționată. În subiectul e-mail-ului va fi trecut textul “Contestație”, alături de aspectul contestat: conținutul/răspunsul subiectelor sau punctaj. De exemplu: „Contestație punctaj”. În TEXTUL contestației vor fi specificate: numele, prenumele și codul de concurs.

6.10 Clasamentul final va fi afișat pe site-ul http://www.simularerezi.com în termen de 24 de ore de la soluționarea contestațiilor. Din motive de protecție a datelor cu caracter confidențial, în clasamentul final se va afișa doar codul de concurs al participantului, fără numele acestuia.

Art. 7 – Confidențialitatea datelor/ Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Operatorul datelor (Organizatorul) are o politică strictă în privința datelor cu caracter personal respectând dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, colectând și prelucrând datele cu caracter personal numai în scopul specificat la data furnizării acestora de către Participant.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

Datele oferite de Participanții la Eveniment vor fi prelucrate de către Organizator cu acordul participanților și vor putea fi folosite de către aceștia după cum urmează:

– pentru trimiterea confirmării de înscriere;

– pentru transmiterea informațiilor necesare în procesul de înscriere și/sau participare la eveniment;

– pentru transmiterea oricăror informații necesare desfășurării corecte a Evenimentului, conform acestui regulament și conform politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a Organizatorului.

Vezi AICI politica de prelucrare completă a datelor cu caracter personal a Organizatorului – OTMD.

Art 8. – Litigii.

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Eveniment se vor rezolva pe cale amiabilă.

Mult succes!

Cu considerație și simpatie,

Echipa OTMD

%d blogeri au apreciat: