Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Am redactat această politică de confidențialitate pentru a te informa cu privire la ce presupune prelucrarea datelor cu caracter personal, care este scopul acestui proces și cu ce te poate afecta. Avem rugămintea să citești cu atenție textul de mai jos, pentru a fi la curent cu modul în care preluăm, gestionăm și protejăm informațiile tale de identificare personală.

Participanții la Evenimentul Simularea Examenului de Admitere în domeniul Medicină Dentară 2021 au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

Datele cu caracter personal colectate de către Organizația Tinerilor Medici Dentiști. Ce date colectăm și cu ce scop?

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, data nașterii, centrul absolvirii facultății de Medicină Dentară, anul absolvirii facultății de Medicină Dentară, adresa poștală, adresa de domiciliu. Aceste informații ne sunt furnizate direct de către utilizator în momentul completării și trimiterii formularelor de înscriere în baza de date a site-ului.

Standard, aceste date sunt folosite în scopul contactării utilizatorilor pentru a le transmite mai multe detalii despre activitatea noastră și despre proiectele noastre, informații de interes pentru utilizatori.

Aceste informații sunt necesare, de asemenea, pentru a stabili toate detaliile participării tale la activitățile organizate de OTMD.

Altă categorie de date pe care le colectăm reprezintă detalii cu privire la interacțiunile dintre tine și noi (frecvența și momentul întâlnirilor, frecvența convorbirilor telefonice și rezultatele acestora), informații care ne ajută la îmbunătățirea activității noastre, la creșterea calității comunicării și la eficientizarea colaborării cu voi. Totodată, în baza acordului tău îți putem trimite diferite informații utile cu privire la activitățile pe care le desfășurăm, cu privire la informațiile postate în mediul online și la noutăți din domeniu.

Datele oferite de Participanții la Eveniment vor fi prelucrate de către Organizator cu acordul participanților și vor putea fi folosite de către aceștia după cum urmează:

– pentru trimiterea confirmării de înscriere;

– pentru transmiterea informațiilor necesare în procesul de înscriere și/sau participare la eveniment;

– pentru transmiterea oricăror informații necesare desfășurării corecte a Evenimentului, conform acestui regulament și conform prezentei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal a Organizatorului.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune care implică colectarea, prelucrarea sau gestionarea a datelor tale cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre următoarele temeiuri juridice:

 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • Prelucrarea este necesară pentru semnarea sau executarea unui contract/factură/ diplomă /certificat la care ești parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor tale sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale noastre sau ale unui terț;
 • În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:
  • A fost obținut consimțământul persoanei vizate;
  • Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date.

Cine are acces la datele tale?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în temeiul consimțământului tău. Garantăm confidențialitatea acestora și ne angajăm să nu vindem, să nu divulgăm și să nu publicăm informații fără acordul proprietarului. Astfel, la datele tale vor avea acces membrii legali ai echipei OMTD, precum și colaboratori și partenerii legali (numai în cazul în care aceste date sunt necesare pentru desfășurarea activității lor și limitate la informațiile absolut necesare).

Cât timp păstrăm datele tale?

Păstrăm și prelucrăm datele utilizatorilor pe toată perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate. Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare, ori atunci când îți retragi consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către noi a datelor tale. Poți să ne transmiți faptul că îți retragi consimțământul printr-un e-mail la adresa office@otmd.net

Drepturile tale în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

Cu privire la colectarea și prelucrarea datelor tale cu caracter personal, ai următoarele drepturi legale:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la tine pe care le deținem noi;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete (poți cere corectarea datelor printr-un mail la adresa office@otmd.net);
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor tale cu caracter personal;
 • Dreptul de a-ți retrage acordul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care îți retragi consimțământul, noi nu vom mai prelucra datele tale cu caracter personal și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea lor, cu mențiunea că putem, totuși, să le prelucrăm dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care ți-ai retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce îți permite să primești o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la tine sau să le transmitem unei alte entități indicate de tine;

În situația în care ți se modifică anumite date (de exemplu, schimbarea numelui sau adresei) și dorești să ne informezi, sau în cazul în care ai neclarități cu privire la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor tale cu caracter personal, ne poți contacta la office@otmd.net

Mulțumim pentru atenție!

Echipa OTMD

Publicitate
%d blogeri au apreciat: